Mondfinsternis 27.07.2018

Mondfinsternis 27.07.2018

Mondfinsternis 27.07.2018 (Sebastian Paetzel, VAS e.V.)